Contactgegevens

LaSanne
Regattaweg 196
9731 NB Groningen

06 – 25 25 88 21
info@lasanne.nl
www.lasanne.nl


1. Jouw privacy

  1. LaSanne neemt je privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van deze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  2. Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
  3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is LaSanne een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.


2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
  6. Locatiegegevens
  7. Gegevens over je activiteiten op deze website
  8. IP-adres
  9. Internetbrowser en apparaattype


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lasanne.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.


4. Doeleinden gegevensverwerking
LaSanne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  2. je desgevraagd informatie toe te sturen.
  3. je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.
  4. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren, door middel van je gedrag op de website.


5. Bewaartermijnen

LaSanne zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.


6. Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

  1. LaSanne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  2. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. LaSanne blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als KeurigOnline.nl voor e-mailvoorziening en websitehosting, Google voor webstatistieken en MailChimp voor nieuwsbrieven.


7. Het gebruik van cookies

LaSanne gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


8. Google Analytics

A. Google

  1. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
  2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
  3. LaSanne heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  4. Wij gebruiken op locatie gebaseerde AdWords advertenties die in de zoekresultaten van Google worden vertoond. Google moet je hiervoor toestemming vragen. Bekijk voor meer informatie hierover het privacy statement van Google.

B. Anonimiseren

  1. LaSanne heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres is daarbij gemaskeerd.


9. MailChimp

A. Voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken, maakt LaSanne gebruik van MailChimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij jou expliciet om toestemming.

De adressenlijst die we hebben verzameld implementeren we in MailChimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook jouw naam en e-mailadres bekend zullen zijn. Je persoonsgegevens worden in dat geval dus gedeeld met MailChimp.

B. MailChimp laat zien of een e-mail wordt geopend en of links in de e-mail worden aangeklikt. De e-mailnieuwsbrief biedt ook een afmeldmogelijkheid; onderaan elk bericht staat de optie ‘Ik wil geen mail meer ontvangen’ of ‘Afmelden nieuwsbrief’. Lukt het niet om op deze manier af te melden, dan kun je een berichtje sturen naar info@lasanne.nl. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

C. LaSanne heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.


10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Je hebt het recht om je persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@lasanne.nl te sturen. Om je identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je pasfoto zwart. Dit ter bescherming van je privacy. LaSanne zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

B. Wanneer je je gegevens wilt doorgeven aan een andere partij, kan LaSanne dit gemakkelijk voor jou realiseren. Doorloop dan de hierboven beschreven stappen.

Je kunt ons bereiken via: www.lasanne.nl | 06 – 25 25 88 21.


11. Beveiliging

A. LaSanne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lasanne.nl.

B. Indien je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacy statement
LaSanne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Aan de totstandkoming van dit privacy statement is uiterste zorg besteed. Wij hebben dit document opgesteld op basis van de informatie die we geraadpleegd hebben in verschillende (overheids)bronnen die ons tot nu toe bekend zijn.

 • Het kopiëren van bovenstaande informatie zonder toestemming wordt niet op prijs gesteld en kan geen enkele verantwoordelijkheid teweegbrengen bij LaSanne.
 • Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is overgenomen of voor het onjuist gebruiken of doorvoeren van dit privacy statement is LaSanne niet aansprakelijk.


Laatst gewijzigd: januari 2020.